გუნდი

ეკატერინე ხელაძე

აღმასრულებელი მდივანი

ი. აბაშიძის ქუჩა 34/36

0179, თბილისი, საქართველო

Cell: +995 595803333

www.w4t.online

E-mail: ekaterine.kheladze@w4t.online

თამარ გურგენიძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ი. აბაშიძის ქუჩა 34/36

0179, თბილისი, საქართველო

Cell: +995 599 899 628

www.w4t.online

E-mail: t.gurgenidze@w4t.online

გიო ქურასბედიანი

დეველოპერი

ი. აბაშიძის ქუჩა 34/36

0179, თბილისი, საქართველო

Cell: +995 599 970 022

www.w4t.online